Wat is de Dutch Heat Pump Association?

De Dutch Heat Pump Association (DHPA) is de brancheorganisatie voor fabrikanten en importeurs van warmtepompen in de woningbouw en utiliteit.
De DHPA draagt bij aan een verduurzaming van de gebouwde omgeving, in lijn met de landelijke doelstellingen ten aanzien van CO2-emissiereductie, energiebesparing en gebruik van hernieuwbare energie.

Deelnemers in de DHPA zijn gerenommeerde fabrikanten en importeurs van alle types warmtepompen. De DHPA werkt onder andere samen met Liander, Stedin, Essent, GasTerra, Ministeries van Binnenlandse Zaken en  Economische Zaken, en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
Daarnaast werkt de DHPA nauw samen met andere brancheorganisaties in de installatiebranche, waaronder Uneto-VNI en de NVKL. (zie ook www.uneto-vni.nl en www.nvkl.nl)
Lees meer…

Onze doelstellingen:

  • Als brancheorganisatie het centrale aanspreekpunt te zijn;
  • Bij te dragen aan uniforme regelgeving met betrekking tot normering van product en installatie op landelijk en Europees niveau;
  • Participeren in beleidsbepalende beslissingen van de landelijke en decentrale overheid;
  • Te streven naar onderscheidend in energietarieven en energiebelasting voor gebruikers van warmtepompen;
  • Afstemming van merk- en concept onafhankelijke promotionele activiteiten door derden;
  • Een hoog kwaliteitsniveau van producten en installaties na te streven;