De gebouwde omgeving in Nederland bestaat uit miljoenen woningen, bedrijfsgebouwen en instellingen.

In de bestaande bouw ligt het grootste deel van het energiegebruik van de totale woningbouw en de utiliteit. De focus voor toepassing van duurzame energiesystemen heeft zich in de afgelopen 10 – 15 jaar onder invloed van aanscherping van de EPC,vooral gericht op de nieuwbouw.
Warmtepompen, zowel volledig elektrisch, als in hybride uitvoering, kunnen met de nu beschikbare technologie een krachtige verduurzaming bewerkstelligen in zowel de nieuwbouw als de bestaande woningbouw en utiliteit.
De omslag naar een duurzame energievoorziening kan niet in een paar jaar worden gerealiseerd, alleen al door de gemiddelde levensduur van de huidige installaties, zodoende is een periode voorzien van enkele tientallen jaren waar binnen deze transitie moet worden gerealiseerd.

Dutch Heat Pump Association

De DHPA heeft hiervoor een organisatie bestaande uit een bestuur, en een Vakgroep Woningbouw en Vakgroep Utiliteit. Daarnaast zijn er werkgroepen voor techniek, communicatie en opleidingen.

Onder de vakgroepen ressorteren ook de projectgroepen die zich bezighouden met specifieke projecten, zoals deze zijn geaccordeerd door het bestuur.