Bevordering van warmtepompen in de gebouwde omgeving.
Voorwaarden scheppend bezig zijn door middel van het optimaal inrichten van;

 • Communicatie;
 • Informatie;
 • Coördinatie;
 • Initiatie;
 • Waarborging prestaties.

Doelstellingen van de DHPA:
De doelstelling van de Dutch Heat Pump Association (DHPA)  is het planmatig en structureel bevorderen van toepassing van duurzame energiesystemen zowel volledig elektrisch uitgevoerd, als in combinatie met bestaande infrastructuur en bestaande gasgestookte installaties in de woningbouw en utiliteit (nieuw en bestaand).
De DHPA wil leidend zijn in het proces van energiebesparing, CO2 emissie reductie en het gebruik van hernieuwbare energie.

Doelstellingen verwezenlijken door:
Ondersteunen en aanjagen van toepassing van de apparatuur in combinatie met bestaande infrastructuur en installaties in de bestaande bouw.

 • Bundeling van het gemeenschappelijke belang van de aanbieders van de techniek;
 • Promotie van de warmtepomp toepassingen;
 • Nauwe samenwerking met wet- en regelgevende instanties;
 • Normering en aanjagen innovatie van technieken en applicaties;
 • Publicaties initiëren;
 • Communicatie met zuster organisaties in Nederland en in omliggende landen;
 • Ervaringen bestaande en nieuwe toepassingen en systeemontwerpen inventariseren en communiceren;
 • Stimuleren van opleiding en kennisoverdracht binnen de sector;
 • Demonstratie projecten ondersteunen;
 • Kwaliteitskeur ontwerpen, invoeren en handhaven;
 • Standaard monitoring concepten ontwerpen en invoeren.